Visie en missie

Energie Management

Social Media

Hydro Synergy on LinkedIn

Google Translate

 

ZoekenHydro Synergy lid van de VIV

De VIV, opgericht in 1947, is van oorsprong een vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren. Tegenwoordig zijn ook niet-importeurs lid van de vereniging waarbij alle leden een bedrijfsmatige relatie hebben met de industrie en/ofmaritieme sector. Dedoelstelling is nog altijd debelangenbehartiging van de participerende leden die zich bezig houden met de ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’. 

Door de bundeling van specialistischekennis, kunde en ervaring van VIV leden is de VIV een gerespecteerde envolwaardige gesprekspartner voor o.a. Verkeer& Waterstaat, AgentschapNL en diverseprojectmatige stuurgroepen.

Daarnaast is de VIV een graag geziene deelnemer in werkgroepen van o.a. NOVE/ Stichting VOS, Centraal Bureau voor de Rijn & Binnenvaart, Plagamo. 

De VIV is een zeer (pro-) actieve organisatie met een gedreven bestuur. Als gevolg hiervan is het ledenaantal in zeer korte tijd enorm gegroeid.

 

VIV Logo

Meer weten over de VIV? Ga dan naar www.verbrandingsmotor.nl

 

Nieuws

‘Waterstof kan voor elk station interessant zijn’

Elke pomphouder moet zelf een afweging maken of het aanbieden van waterstof interessant is voor zijn bedrijf. Wachten op een landelijk dekkend netwerk van vulpunten is niet altijd noodzakelijk.

 

 

 

 

 

Lees meer...

Rotterdam investeert 6,2 miljoen euro in schonere binnenvaart

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Binnenvaartschippers die rondom het Rotterdamse havengebied varen, kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor maatregelen die de uitstoot van hun schip verminderen.

EICB

bron: EICB

Lees meer...

schuttevaer

ontdekt het Waterstof alternatief!

Het toonaangevende nieuwsblad Schuttevaer heeft op 10 mei 2013 een uitgebreid artikel gepubliceerd over de mogelijkheden die waterstof biedt om emissies te reduceren.Alhoewel wij (Hydro Synergy het niet op alle punten eens zijn met de gepubliceerde feiten, willen wij u de mening van anderen niet onthouden.

oordeelt u zelf en lees het artikel op schuttevaer.nl 

Artikel Waterstof Schuttevaer

Lees meer...

Evenementen

No events

Waterstof auto

scorpion3.jpg