Visie en missie

Energie Management

Social Media

Hydro Synergy on LinkedIn

Google Translate

 

ZoekenBinnenhavengeld

 Port of RotterdamAls u met uw binnenvaartschip gebruik maakt van havens en havenwerken

in de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam en/of van de steigers of kades van de Vopak Terminal Vlaardingen, betaalt u daar Binnenhavengeld voor.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor de berekening van het binnenhavengeld een differentiatie naar milieucategorie. We onderscheiden daarbij vijf categorieën:

Cat. 1  Schepen met motoren die niet voldoen aan de CCR II emissie eisen (+10%).

Cat. 2  Schepen met motoren die wel voldoen aan de CCR II emissie eisen (0%).
Cat. 3  Schepen met een geldig Green Award Certificaat (-15%).
Cat. 4  Schepen met motoren die meer dan 60% schoner zijn dan de CCR II emissie eisen (-30%).
Cat. 5  Schepen zonder motoren / duwbakken (0%).

 

Lees meer...

Scheepvaart

 

Schepen zijn vervuilend. Erg vervuilend. Een uit de kluiten gewassen oceaanstomer stoot per jaar evenveel zwaveldioxide uit als 50 miljoen auto’s die 15.000 km rijden. Dorstig zijn ze ook, die zeeschepen, met een jaarlijkse consumptie van in totaal 369 miljoen ton bunkerolie.

Toch is scheepvaart de goedkoopste én schoonste manier om goederen van A naar B te vervoeren. Maar kan het nog schoner en zuiniger?

Vinotra 10
MTS Vinotra 10De scheepvaart neemt 90 procent van het mondiale goederenvervoer voor zijn rekening; een totaal van 6,5 miljard ton per jaar. In vergelijking met welk ander transportmiddel is een zeeschip de meest efficiënte, goedkope en schone manier om bulkvracht van A naar B te krijgen. Neemt niet weg dat er duizelingwekkende hoeveelheden brandstof doorheen gaan (zie "Gigantische hoveelheden"). Elke procent reductie is daarom meegenomen.

Innovatieschuur Deelnemers

Hydro Synergy en 'De Innovatieschuur'

De innovatieschuur is een initiatief van de binnenvaart om verduurzaming van bestaande scheepsmotoren te stimuleren. Hydro Synergy BV neemt hierin actief deel. De aanleiding waren de steeds strenger wordende duurzaamheidsrichtlijnen en wet- en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Die richtlijnen  leggen een grote druk op de binnenvaart om de motoren ‘groener’ te maken.


Vanaf 1 januari 2013 moeten officieel alle schepen aan de CCR 2-norm voldoen. Vanaf 2016 geldt de CCR 4-normering, waarbij sprake is van zeer strenge emissie-eisen. Momenteel voldoen veel binnenschepen niet aan de CCR 2-normering en is de verwachting dat een nog groter deel van de vloot in 2016 niet aan de CCR 4-normering kan voldoen.

Veel motoren zijn nog (lang) niet afgeschreven en vervanging en aanpassing in de huidige markt is gewoon te kostbaar. Het aanpassen van motoren (retrofit) lijkt de beste optie. Motorenleveranciers bieden echter geen algemene oplossingen tegen lage kosten waardoor de ondernemer is aangewezen op duur maatwerk.

 

Lees meer...

Nieuws

‘Waterstof kan voor elk station interessant zijn’

Elke pomphouder moet zelf een afweging maken of het aanbieden van waterstof interessant is voor zijn bedrijf. Wachten op een landelijk dekkend netwerk van vulpunten is niet altijd noodzakelijk.

 

 

 

 

 

Lees meer...

Rotterdam investeert 6,2 miljoen euro in schonere binnenvaart

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Binnenvaartschippers die rondom het Rotterdamse havengebied varen, kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor maatregelen die de uitstoot van hun schip verminderen.

EICB

bron: EICB

Lees meer...

schuttevaer

ontdekt het Waterstof alternatief!

Het toonaangevende nieuwsblad Schuttevaer heeft op 10 mei 2013 een uitgebreid artikel gepubliceerd over de mogelijkheden die waterstof biedt om emissies te reduceren.Alhoewel wij (Hydro Synergy het niet op alle punten eens zijn met de gepubliceerde feiten, willen wij u de mening van anderen niet onthouden.

oordeelt u zelf en lees het artikel op schuttevaer.nl 

Artikel Waterstof Schuttevaer

Lees meer...

Evenementen

No events

Waterstof auto

scorpion2.jpg