Visie en missie

Energie Management

Social Media

Hydro Synergy on LinkedIn

Google Translate

 

ZoekenEnergie tijdperk

Na het informatie tijdperk waarin de komst van het internet en mobiele telefonie ongetwijfeld als grootste verworvenheden de geschiedenis in gaan, zien wij langzamerhand de opkomst van het energie tijdperk ontstaan. We worden ons steeds meer bewust van het gebruik van energie en over het opwekken daarvan. Zonne-energie, wind- en waterkracht energie nemen steeds meer hun intrede in de dagelijks leven.

Einde van de fossiele brandstoffen

De wetenschappers verschillen van mening over het jaartal waarop de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen een feit zal zijn. De meter staat nu ongeveer op het jaar 2050. Dit lijkt nog ver weg, maar dat betekent dat wij zelf (of in ieder geval onze kinderen) dit mee gaan maken. Met toename van de welvaart in China en India (ca. 2 miljard mensen) zal ook hier het gebruik van fossiele brandstoffen toenemen. Deze effecten zijn nog niet meegenomen in de berekening, dus het jaar 2050 kan nog wel eens bijgesteld moeten worden naar 2040 of eerder ...

Huidige ontwikkelingen

Op dit moment zien we verschillende initiatieven om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te reduceren:

BMW heeft een concept 7 serie ontwikkeld die op waterstof rijdt.
Honda heeft de Clarity ontwikkeld die in Amerika wordt geleverd.


In beide gevallen wordt waterstof gebruikt om een electromotor aan te drijven. Een auto die 100% op waterstof rijdt heeft op dit moment een aantal bezwaren:

  • Acciradius is beperkt, ca 450 km;
  • Auto's zijn duur;
  • Er is weinig tot geen infrastructuur om waterstof te tanken;
  • Opslag van waterstof is gevaarlijk;


Gezien deze bezwaren verwachten wij dat het nog een aantal jaren zal gaan duren voordat de waterstof auto of vrachtauto gemeengoed zijn geworden.

Nieuws

‘Waterstof kan voor elk station interessant zijn’

Elke pomphouder moet zelf een afweging maken of het aanbieden van waterstof interessant is voor zijn bedrijf. Wachten op een landelijk dekkend netwerk van vulpunten is niet altijd noodzakelijk.

 

 

 

 

 

Lees meer...

Rotterdam investeert 6,2 miljoen euro in schonere binnenvaart

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Binnenvaartschippers die rondom het Rotterdamse havengebied varen, kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor maatregelen die de uitstoot van hun schip verminderen.

EICB

bron: EICB

Lees meer...

schuttevaer

ontdekt het Waterstof alternatief!

Het toonaangevende nieuwsblad Schuttevaer heeft op 10 mei 2013 een uitgebreid artikel gepubliceerd over de mogelijkheden die waterstof biedt om emissies te reduceren.Alhoewel wij (Hydro Synergy het niet op alle punten eens zijn met de gepubliceerde feiten, willen wij u de mening van anderen niet onthouden.

oordeelt u zelf en lees het artikel op schuttevaer.nl 

Artikel Waterstof Schuttevaer

Lees meer...

Evenementen

No events

Waterstof auto

scorpion2.jpg